Teknolojinin Hayatımızdaki Yeri

Merhaba sevgili okurlar. Bu yazımızda siz sevgili okurlarımız teknolojinin hayatımızdaki yeri nedir, buna değineceğiz.

Her geçen gün sağılık, elektronik, hizmet sektörü, medya, sosyal medya yani hemen hemen her alanda teknoloji gelişmekte ve destek verdiği alana çağ atlamaktadır. Peki sizce bu hızlı gelişme bir avantaj olduğu kadar peşinden bağımlılık gibi bir dezavantajı da getiriyor mu? Yoksa sağladığı faydalar bu getirdiği olumsuzlukları arka plana atmamızı sağlayacak kadar önemli mi?

Tabi hayatımıza kattıklarını anlayabilmemiz için teknoloji nedir gibi sorulara cevap bulmalıyız.

Teknoloji Nedir?

Teknoloji, bilimin gelişmesiyle beraber yapılan çalışmalar vasıtası ile teknik anlamda ilerlemeye ve gelişmeye verilen isimdir. Bilim, insanın var oluşundan bu yana bilgi birikimleri vasıtası ile sürekli gelişmiş ve ilerlemiştir. Bilgilerinin üzerine yeni bilgiler koyan bilim, her alanda ve her zaman ilerlemeye devam etmektedir. Bilimin ilerlemesinde ve buna bağlı olarak teknik bilgiler yardımı ile teknolojinin ilerleyip gelişmesinde insan ihtiyaçlarının da etkisi olmuştur.

Geçmişten günümüze yapılan her buluşun temelinde insanların eksiklerini hissettikleri ihtiyaçları yatmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması için çalışan bilim insanları da sürekli bilimde ilerlemekte ve teknolojide de ileriye gitmektedirler. Yani teknolojik gelişmelerin ve ilerlemelerin altında insan kaynaklı ihtiyaçlar bulunmaktadır. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarından dolayı bilimde ve teknolojide attıkları her adım biraz daha ileriye gitme kaygısı gütmektedir.

Teknoloji, yirminci yüzyılın başlarında bir takım süreç ve düşüncelerin çeşitli araçlara ve makinelere dönüşmesine kapsayacak kadar genişlemiştir. Yirminci yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise, teknoloji artık insanın çevresini dönüştürmek için araştırarak yaptığı etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Teknoloji tanımı yıllarca bilimle doğrudan ilişkilendirilmiş̧ ve günümüzde de yaygın olarak bilimsel bilginin hayata geçirilme yöntemleri halinde kullanılmaktadır.

Teknolojinin Olumlu Yönleri Neler?

Teknolojinin olumlu yönlerini temel olarak şu şekilde sıralayabiliriz;

• Telefon iletişim kurmamızı sağlar.
• Bilgisayar ile araştırma yapmamıza olanak sağlar.
• Uzaktaki tanıdıklarımızı görebilmemize yardımcı olur.
• Arabalar yolculuk yapmamızı sağlar.
• Buzdolabı yiyeceklerimizi saklamamızı sağlar.
• Yazıcı ödevlerimizi hızlı bir şekilde çıkarmamızı sağlar.
• Flash bellekler belgelerimizi saklamamızı sağlar.
• Fotoğraf makinesi kalıcı görüntü elde etmemizi sağlar.
• Ateş ölçme aleti vücut sıcaklığımız doğru bir şekilde ölçmemizi sağlar
• Televizyon, haberleri anında öğrenebilmemizi sağlar.

Teknoloji her geçen gün kendini yenilemekte ve ilerlemektedir. Durağan değildir. Bu nedenle de her geçen gün yeni bir teknolojik gelişme ile karşılaşmak mümkündür. Bu gelişmeler kişilerin hayatını etkilemektedir. İnsanların hayatında hiçbir artısı ya da eksisi olmayan buluşlardan bahsedilemez. Teknolojik gelişmeler de buluşlar gibi kişilerin hayatına artı ve eksi olarak yansımaktadır.

Teknolojik buluşlar ve ilerlemeler genel anlamıyla insanların hayatına olumlu yönden katkı sağlamıştır. Teknolojik ilerleme ve iyileştirmeler gündelik yaşamın bir parçası olan ve her insanın da ihtiyacı olan eğitim, bilim, sanayi, ticaret ve buna benzer alanlarda kişilere katkı vermiştir. Yaşanan teknolojik gelişmeler ve buluşlar doğrultusunda bilimde yeni bilgiler elde edilmiş ve ilerleme kat edilmiştir.

Teknolojik gelişmelerle beraber eğitim daha kolaylaştırılmış ve teknolojik yöntemler ile anlatılmaya başlanmıştır. Ayrıca teknoloji sayesinde eğitimde pek çok değişiklik yaşanmıştır. Bu nedenle de teknoloji eğitime büyük katkı sağlanıştır. Teknolojinin gelişmesi sanayi faaliyetlerini de etkilemiştir.

Makineleşmeyle birlikte insan gücüne daha az ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu sayede de daha az para ile daha az zamanda daha çok iş yapılmaya başlanmıştır. Yani teknoloji sanayi alanında da olumlu etkiler yaratmıştır. Ticaret konusunda da teknolojinin yeri büyüktür.

Teknolojinin değişime uğrattığı önemli alanlardan bir tanesi de toplumsal yapı oldu. Teknolojinin geldiği nokta sayesinde insanların ömrü uzadı, daha sağlıkla ve daha yüksek bir yaşam standardına erişildi. İnsanların çalışma saatleri azaldı, bunun bir sonucu olarak da kendilerine ayırdıkları boş vakitleri arttı.

Hızlı nüfus artışına rağmen, dünyanın kendi kendine yetmesi yolunda önemli çalışmalar yapıldı ve yol kat edildi.
Birçok doğal afete çözüm yolları bulundu. İnsanlar dünyanın neresinde olursa olsunlar, başka bir yerdeki insanlarla kolay ve hızlı haberleşmeye başladıkları gibi herhangi bir yere hızla ulaşmaya da başladılar.

Teknoloji Olmasıydı Ne Olurdu?

Teknoloji olmasaydı en basit şekliyle endüstriyel üretim süreci bugünkü konumunda olmazdı. Otomasyon, verimlilik ve üretkenlikten de uzak kalmış olurduk. Teknoloji içeren üretim hatları ve makineler olmasaydı; üretim süreci yavaş ve maliyetler ise yüksek olurdu.

Teknolojinin her zaman faydalarıyla birlikte getirdiği zararlarda olacaktır. Bu doğanın kaçılmaz ama bir o kadar da basit kanunudur. Bu sebeple teknoloji olumlu yönde kullanmak ve hayatımıza katkı vermesini sağlamak biz insanların elindedir.

Yazar Hakkında

Benzer yazılar